آیین زندگی

Instagram/aenezendegi به امید توفیق عمل به وصایای ائمه اطهار، که نغزترین حکمتها هم اگر در قالب کلام باقی ماند، سودی به انسان نمیرساند...

"حسین (علیه السلام) را در سه ماه آخر زندگیش نباید خلاصه کنیم. او در طول 57 سال چهره ی نجیب زاده ای را به نمایش گذاشت که در آن خبری از جنگ طلبی نیست.

تا آخر برای حفظ جان خلیفه سوم تلاش کرد.

در ماجرای صلح امام حسن (علیه السلام) با معاویه، با برادرش همراهی کرد.

و در ده سال بعد از برادرش  به پیمان صلح وفادار ماند.

در ماجرای دفن برادرش به خاطر آن که درگیری صورت نگیرد، به دفن او در بقیع رضایت داد.

در ماجرای فشار یزید برای بیعت برای جلوگیری از جنگ در مکه از این شهر خارج شد.

در آخرین مذاکرات با سپاه یزید به آنها پیشنهاد داد که اگر با رفتنش به کوفه و برگشتنش به مدینه مخالفند بگذارند به مکان سومی برود تا جنگ سر نگیرد.

و در یک کلام حسین نه یک شورشی انقلابی، بلکه نجیب زاده ای بود که به حرمت آزادگی تن به بیعت اجباری و ذلت بار نداد. عاشورا روز به خاک و خون کشیدن نجیب زاده ای بود که مرامش آزادگی بود."

عقیل وجدانی

نوشته شده در ۱۳٩٤/۸/۳ساعت ۳:٤۱ ‎ق.ظ توسط جهان پاک| نظرات ()

نوشته شده در ۱۳٩٤/٧/۳٠ساعت ۸:٢٦ ‎ق.ظ توسط جهان پاک| نظرات ()

نوشته شده در ۱۳٩٤/٧/۳٠ساعت ۸:٢٤ ‎ق.ظ توسط جهان پاک| نظرات ()

نوشته شده در ۱۳٩٤/٧/۳٠ساعت ۸:۱٥ ‎ق.ظ توسط جهان پاک| نظرات ()

ای حسین بر تو سلامی آشکار         هم بر آن ارواح گرد آن مزار

از من و از کردگار بر تو درود                تا که این دور زمان دارد خلود

تا زمانی که شب و روزی به پاست      بر تو آنها تحنیت ها ز ماست

این زیارت را مگردان ای خدا           آخرین عهدم با این پیشوا

بر حسین تشنه لب بادا سلام        هم به فرزندش علی چارم امام

بر همه فرزندهای دیگرش             همچنین یاران پاک و اطهرش

ویژه گردان لعن من را ای خدا            بر نخستین ظالم آل عبا

متصل گردان به نفرین همچنین          دومین و سومین چارمین

کردگارا پنجمین نفرین خویش            بر یزید آور تو از اندازه بیش

برعبیداله آن پور زیاد                        زاده ی مرجانه ی ام الفساد

بر عمر فرزند سعد و شمر پست        همچنین بر آل سفیان هر که هست

نیز فرزندان مروان و زیاد                    تا قیامت لعن و نفرین تو باد

می ستایم بر چنین سوگی تو را        آنچنان که شاکرانت ای خدا

آورم حمد و سپاسی بی کران           بر چنین سوگ و عزایی بر زبان

آن زمان که پا به محشر می نهم        روزی ام کن تا شفیعی آورم

روزیم کن تا حسین بن علی          بر شفاعت پیشم آید ای غنی

گام هایم نزد خود ثابت بدار                با قدم هایی درست و استوار

تا که همرا حسین باشم مداوم         نیز با یاران پاک آن امام

آن گروهی که به همراه حسین        جان فدا کردند در راه حسین


نوشته شده در ۱۳٩٤/٧/۳٠ساعت ۸:٠٩ ‎ق.ظ توسط جهان پاک| نظرات ()

انتقام تو کند روزی ما                     همقدم با آن امام رهنما

آنکه بر ما راه وی گردد عیان            ز اهل بیت حق گشاید او زبان

چونکه شان و حقتان در نزد رب        بس بزرگ است، خواهم اکنون در طلب

بهترین پاداش  حزن و سوگ ها        او کند از فضل خود بر ما عطا

ساکنان آسمانها و زمین                 زین مصیبت گشته غمناک و حزین

در چنین جای شریفی تو مرا           برگزین از آن کسانم ای خدا

که سلام و رحمت و غفران تو          سوی ایشان آید از رضوان تو

ای خدا کن زندگانی مرا              همچونان پیغمبر و آل عبا

مرگ من هم مثل آنها ده قرار      تا شهادت را بگیرم در کنار

مجلس شادی در این روز عزا           کرده اند نسل امیه خود به پا

نیز فرزند جگرخوار پلید                   آن لعین بن لعین یعنی یزید

آن که از قول تو پیغمبرت                 هر کجا در هر مکان و مرتبت

بود نفرین گشته و لعنت شده         روز عاشورا به شادی آمده

بارالها بر معاویه و بوسفیانیان          هم یزید فرزند او لعنت رسان

تا قیامت تا ابد نفرین رب                 باد حواله بر آنها روز و شب

آل مروان و زیاد بن پلید                   روز عاشورا به قتل آن شهید

بعد از آنکه کشته شد مولای نور    شادمان برپا نموده خود سرور

یا رب افزون کن بر آنها لعنتت          هم عذاب دردناک دوزخت

در چنین روز و چنین جایی جلیل      در تمام وقت عمر تا وقت رحیل

با برائت زان ستمگر مردمان            که کنم لعنت بر آنها هر زمان

نیز با اعلام حب مصطفی                دوستی با یک یک آل عبا

که درودی باد بر آنها بی شمار         می شوم نزدیک ذات کردگار

بر نخستین طالم بر مصطفی        آنکه اول کرد بر آلش جفا

تا کسی که آخرین است در ستم    لعنتت جاوید باد و دم به دم

با حسین آنها که در جنگ آمدند      پیروی کردند و یک پیمان شدند

هم نظر گشتند در قتل حسین       بوده هم پیمان در قتل حسین

همرهان زشت کردار یزید               بر همه لعنت کن رب حمید

نوشته شده در ۱۳٩٤/٧/٢۸ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ توسط جهان پاک| نظرات ()

والدین من فدای پای تو                   بس بزرگ است ماتم عظمای تو

از خدایی که مقامات بلند                داد برتو تا که گشتی ارجمند

خواستارم تا که توفیقم دهد             در تقاص خونتان یاری کند

تا به همراه امام منتجب                  آنکه از آل نبی شد منتخب

در سپاه حضرتش وارد شدم             بهر خونخواهی تو کوشش کنم

ای خدا سوگند بر شان حسین        که مرا در نزد خود در عالمین

آبرویم بخش و با عزت بدار                تا نگردم در دو گیتی شرمسار

بر خدا جویم تقرب، هم رسول          بر علی و همسر پاکش بتول

بر حسین و بر حسن هر روز و شب   از تولای به شاه تشنه لب

گشته ام بیزار از آن قاتلان                که به جنگ تو شدند آنها روان

زان گروهی که اساس ظلم را           استوار کردند بر ضد شما

همچنین بیزارم از آن ظالمان             مجریان جور بر یارانتان

راه می جوییم در نزد خدا                  با مودت هایمان سوی شما

نیز با مهری که بر یارانتان                  کرده ایم اندوخته اندر زمان

همجنین با دوری از خصمانتان            دشمنانی که نمودند آنچنان

یاوران و تابعان آن گروه                     رو به سوی حق کنم ای پر شکوه

دوستم با دوستانت ای امام          دشمنم با دشمنانت من مدام

یاور یاران پاکت می شوم                  دشمنی با قاتلانت می کنم

از خدا خواهم به من لطفی کند         معرفت هایم به تو افزون کند

از شناسایی یاران شما                   آبرو یابم شوم من پر صفا

رزق ما گردد از آن پس در جهان         دوری از دشمنانت هر زمان

از خدا خواهم که گردم همچنین        با شما در هر دو دنیا همنشین

پایداری ورزم اندر دو جهان                در مقام صدقتان با صالحان

نیز خواهم که رساند حق مرا            بر مقام ویژه و خاص شما

 

نوشته شده در ۱۳٩٤/٧/٢۸ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ توسط جهان پاک| نظرات ()

می کنم آغاز با نام اله                            مهربانی که ببخشد هر گناه

یا حسین بر تو درود بی شمار                  ای تو فرزند رسول کردگار

بر تو ای پور علی بادا سلام                     آنکه آقای وصیین یافت نام

باد بر فرزند زهرا بس درود                       آنکه سالار زنان جز وی نبود

بر تو و بابای مطلومت سلام                     که خدا خون خواهتان باشد مدام

ای تو تنهایی که تنها مانده است              انتقام خون او جا مانده است

بر تو و ارواح پاک آن حرم                         هدیه بادا این تحیت دم به دم

تا ابد چون روز و شب باشد عیان              بر شما از من درود حق روان

ای حسین سخت و بزرگ است این عزا     بر مسلمانان و هم بر قلب ما

نیز گشته ناگوار و دردناک                        بر تمام آسمان و اهل خاک

پس خدا لعنت کند آن ظالمین                 بانیان ظلم و جوری اینچنین

بس جفا کردن بر اهل نبی                      آن گروه ظالم پست شقی

باد نفرین امتی را که به زور                     آن مقامات از شما کردند دور

آن مقامی را که حق بخشیده بود             با ستم بگرفتند آن قوم عنود

لعنت و نفرین داور باد نیز                        بر گروه قاتلانت ای عزیز

مردمی را که به امر ظالمین                    راه بربستند بر سلطان دین

باسپاه حق نموده کارزار                         لعنت حق باد بی حد و شمار

یا حسین من ز آن گروه ظالمین              پیروان و دوستان و تابعین

بر شما و بر خدا رو آورم                         از همه ابراز بیزاری کنم

تا قیامت دوستم با یار تو                    دشمنم با دشمنان خار تو

لعنت حق باد بر آل زیاد                          همچنین بر آل مروان بیش باد

بر امیه و آل او از مرد و زن                       لعنت پرودگار ذوالمنن

ابن مرجانه تو را همچون پور سعد             لعن و نفرین، لعن و نفرین تا ابد

نیز بر شمر خبیث نابکار                         لعنت حق باد تا روزشمار

باد نفرین خداوند ودود                            بر گروه پست و بی رحم و عنود

آن سوارانی که بر قتل امام                    اسبها زین کرده و بسته لگام

نوشته شده در ۱۳٩٤/٧/٢٧ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ توسط جهان پاک| نظرات ()      قالب ساز آنلاین      


خطاطي نستعليق آنلاين