شهادت حضرت سلطان علی بن موسی الرضا تسلیت باد

هر که می آید در اینجا غرق احسان میشود

هم چو آهویی گریزان در بیابان می شود

زشت و زیبا، خوب و بد هرکس که می آید حرم

بر سر این سفره جزو ریزه خواران می شود

جذبه برق نگاهش بس که ناز و دلرباست

نامسلمان هم از این جذبه مسلمان می شود

سینه زوار قبرش در کنار حوض ها

همچو این دیوار و در، آیینه بندان می شود

بس که این صحن و سرا بوی غریبی می دهد

صاحب این خانه یار ما غریبان می شود

آب سقاخانه اش مانند آب کوثر است

هر مریضی با دو قظره آب درمان می شود

پرچم سبز رضا خط امانش می دهد

هر که در قبه ریزه خوار سلطان می شود

عاقبت سلطان ارض طوس روزی میرسد

هم نشین محفل ما مستمندان می شود

پنجره فولاد این میخانه حاجت می دهد

زائر او زائر شهر حسین جان می شود

 

شهادت حضرت سلطان سریر ارتضا، حضرت سلطان علی بن موسی الرضا(ع) به همه شیعیان  حضرت تسلیت باد

 

 

 

/ 0 نظر / 56 بازدید