/ 4 نظر / 18 بازدید
پویا

بسیار زیبا و شنیدنی [دست]

شعیب فرامرزی

سلام عشق ، موانع به ظاهر محال را ذوب مي كند و از سر راه برمي دارد . محبت ، غيرممكن را ممكن مي سازد.

شعیب فرامرزی

سلام قانون خلاقیت این است که به جای این که آرزوهای دیرین خود را با این بهانه که رویاهای محال هستند سرکوب کنیم،به طرزی سازنده به آنها بنگرید.

حبابها

ممنون[گل]