شهادت پیامبر مهر و عطوفت حضرت محمد مصطفی(ص) تسلیت باد

یکی از نکاتی که برای کسانیکه به کتب تاریخی رجوع دارند لازم به توجه است، اینست که معنی و کاربرد کلمات «وفاه» و « رحلت » و «شهادت» چیست؟


اگر به ریشه و معنی و کابرد این کلمات در لغت عرب توجه شود، بعضی شبهات پاسخ داده می شود.
در لغت عرب ، هیچ کدام از این الفاظ با هم تعارضی ندارند.
وفات از ریشه و.ف.ی است مانند توفّی که در قرآن آمده. که معنایی در این فضا دارد : که جان از بدن خارج شود.
«رحلت» هم معنایی مانند «رفتن و کوچ کردن» دارد.
لذاست که در منابع تاریخی ، در بسیاری از موارد مشاهده می شود که حتی برای «مرگ» هایی که بدون تردید «شهادت» است، از واژه هایی مثل «رحلت» یا «وفاه» نیز استفاده شده.
در حقیقت باید گفت «رحلت یا وفات» هر نوع مرگی را شامل می شود، اما «شهادت» یک نوع «مرگ خاص» می باشد. پس بکار بردن کلمه «رحلت یا وفات»، نسبت به اینکه «مرگ» از نوع «مرگ عادی» بوده یا «شهادت» بوده ساکت است. یعنی نه آنرا نفی می کند ونه اثبات. پس «رحلت یا وفات» ممکن است «شهادت» باشد یا نباشد.
لذاست که در بسیاری از منابع قدیمی، حتی «از دنیا رفتن سید الشهدا حضرت امام حسین علیه السلام» هم گاهی با کلمه «وفات» اشاره شده و این با شهادت آن حضرت - که از قطعیات و مسلمات نزد همه است - هیچ تعارضی ندارد.
«شهادت» یک نوع خاص از «رحلت یا وفات» است.
هر وفاتی لزوما شهادت نیست، اما هر شهادتی بالاخره وفات هم هست.

/ 0 نظر / 25 بازدید