زیارت ناحیه مقدسه(قسمت4)

...

یارى گرِ حق بودى،

در هنگام بلاء شکیبا و صابر، حافظ و مراقب دین، و مدافع حریم آئین بودى،

(طریقِ) هدایت را حفظ نموده، یارى مینمودى،

عدل و داد را گسترش داده و وسعت مى بخشیدى،

دین و آئینِ الهى رایارى نموده، آشکارمى نمودى،

یاوه گویان را (از ادامه راه) بازداشته، جلوگیرى میکردى،

حقّ ضعیف را از قوى باز میستاندى،

در قضاوت و داورى بین ضعیف و قوى برابر حُکم مینمودى،

تو بهار سر سبز یتیمان بودى،

نگاهبان و حافظ مردم بودى،

مایه عـزّت و سرافرازى اسلام، معدنِ احکام الهى، هم پیمان نیکى و احسان بودى،

پوینده طریقه جدّ و پدرت، و در سفارشات و وصایا همسانِ برادرت بودى،

وفادار به پیمانها، داراى سجایاىِ پسندیده، و با جود و کَرَمِ آشکار بودى،

شب زنده دار (به عبادت) در دلِ شبهاىِ تاریک، معتدل ومیانه رو در روشها، باسجایا و اخلاقِ کریمانه، داراى سوابقِ با عظمت و ارزشمند، داراى نَسَبِ شریف، و حَسَبِ والا، با درجات و رتبه هاىِ رفیع و عالى، مناقب و فضائلِ بسیار، سِرِشتها و طبیعتهاى مورد ستایش، و با عطایا و مواهبِ بزرگ بودى،

حلیم و صبور، هدایت شده، بازگشت کننده بسوى خدا، با جود و سخاوت، دانا، توانا و قاطع، پیشواى شهید، بسیار نالان و گریان در پیشگاه خداوند، محبوب و باهیبت بودى،

تو براى پیامبر که درود خدا بر او و آل او باد فرزند، و براى قرآن پشتوانه نجات دهنده، و براى امّتِ اسلام بازوى توانا، و در طاعتِ حقّ کوشا بودى،

تو حافظِ عهد و پیمانِ الهى، دورى کننده از طُرُقِ فاسقان بودى،

و تو آنچه در توان داشتى (براى اِعلاءِ کلمه حقّ) بذل نمودى،

داراى رکوع و سجود طولانى بودى،

تو مانند کسیکه از دنیا رخت برخواهد بست از آن روگردان بودى،

و مانند کسانیکه از دنیا در وحشت و هراس بسر میبرند به آن نگاه میکردى،

آرزوهایت از (تعلّق به) دنیا بازداشته شده، و همّت و کوششت از زیور دنیا رو گردانده بود،

دیدگانت از بهجت و سرور دنیا بربسته، و اشتیاق و مِیلَت به آخرت شهره آفاق است،

تا آنکه جور و ستم دستِ تعدّى دراز نمود، و ظلم و سرکشى نقاب از چهره برکشید ، وضـلالت و گمـراهى پیروان خویش را فرا خواند ،

با آنـکه تو در حَرَمِ جدّت متوطّن بودى، و از ستمکاران فاصله گرفته بودى، و مُلازمِ منزل و محرابِ عبادت بوده، و از لذّتها وشهوات دنیوى کناره گیر بودى، و برحسب طاقت و تَوانَت مُنکَر را با قلب و زبانت انکار مى نمودى،

سپس دانستن، تو را به انکار واداشت، و برتو لازم گشت با بدکاران رویاروى جهادکنى،

بنابراین درمیان فرزندان و خانواده ات،و پیروان و دوستانت روانه شدى، وحقّ و برهان را آشکار نمودى، و با حکمت و پند و اندرزِ نیکو (مردم را) بسوىِ خدا فراخواندى،

و به برپادارىِ حدودِ الهى ، و طاعتِ معبود امر نمودى ، و از پلیدى ها و سرکشى نهى فرمودى،

ولى آنها به ستم و دشمنى رویاروىِ تو قرار گرفتند،

...

 

/ 2 نظر / 26 بازدید
سادات پور

سلام وقت بخیر وب جالبی دارید مطالبتون زیباست موفق و پیروز

پویا

به یکتایی قسم ، یکتا ست عباس امیر کشور دلها ست عباس اگر چه زاده ام البنین است و لیکن مادرش زهرا است عباس السلام علیک یا ابالفضل العباس