/ 3 نظر / 29 بازدید
انسان

سلام..همیشه نکات مهمی را پیدا میکنید و مینویسیدممنون

پویا

دوستی را باید از کویر یاد گرفت ... که از عشق خورشید از دریا بودن گذشت ... [گل]

حبابها

[دست][گل]