/ 6 نظر / 22 بازدید
محمدرضا

سلام ممنون-عرض تسلیت بنده راهم پذیراباشید

پویا

وقتی که راه نمیروی، نمی دوی ؛ زمین هم نمیخوری و این" زمین نخوردن " محصول سکون است نه مهارت! وقتی که تصمیمی نمیگیری، کاری نمیکنی ؛ اشتباه هم نمیکنی و این " اشتباه نکردن" محصول انفعال است نه انتخاب ! خوب بودن به این معنی نیست که: درهای تجربه را بر خود ببندی و فقط پرهیز کنی... خوب بودن در انتخابهای ماست که معنا پیدا میکند .[گل]

محمدرضا

مبعث رسول اکرم بر شما و خانواده گرامیتان مبارک باد این عید فراموش نشدنی و روز خجسته بر شما فرخنده باد . . .

انسان

عالی ...کاش این آگاهی را پیدا کنیم و فراموش نکنیم...کاش[گل]

حبابها

ممنون [گل]