# امیرالمومنین

عقل

عقل یعنی فقط آنچه را که می دانی بگویی و به گفته خودت هم عمل کنی. حضرت امیرالمومنین علی (ع) غررالحکم-جلد2-صفحه150
/ 6 نظر / 16 بازدید